Η έννοια του αμοιβαίου κεφαλαίου τα τελευταία χρόνια έχει μπει στην ζωή μας σαν η πρώτη σκέψη που κάνουμε όταν ακούμε τον όρο κερδοφόρα και ασφαλή επένδυση.

Τι είναι όμως το αμοιβαίο κεφάλαιο;

Το αμοιβαίο κεφάλαιο δημιουργείται από την οικονομική συνεισφορά πολλών επενδυτών με σκοπό την δημιουργία ενός κοινού κουμπαρά. Οι συνεισφέροντες αναθέτουν την διαχείριση των χρημάτων τους σε εξουσιοδοτημένη εταιρεία (ΑΕΔΑΚ) εγκεκριμένη από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς με απώτερο σκοπό την επίτευξη μιας ικανοποιητικής απόδοσης.

Με σκοπό την κάλυψη όλων των διαφορετικών τύπων επενδυτών ως προς το ρίσκο κυρίως αυτήν την στιγμή στην αγορά κυκλοφορούν τέσσερις βασικές κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων.

Τα ομολογιακά Α/Κ που απευθύνονται κυρίως στους πλέον συντηρητικούς επενδυτές, τα διαχείρισης διαθέσιμων που προτιμούνται από επενδυτές που επιθυμούν καλές αποδόσεις με εξισορροπημένο ρίσκο, τα μεικτά Α/Κ που προσελκύουν επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουνε περισσότερο ρίσκο με σκοπό την καλύτερη απόδοση και τέλος τα μετοχικά Α/Κ που εμπερικλείουν το μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο και απευθύνονται σε δυναμικούς επενδυτές.


Ομολογιακά Α/Κ, Διαχείρισης Διαθεσίμων Α/Κ, Μεικτά Α/Κ, Μετοχικά Α/Κ, Αμοιβαία Κεφάλαια, Επενδυτικές Υπηρεσίες Α/Κ