Αυτό το ερώτημα αποτελεί το μεγαλύτερο δίλημμα για κάποιον που θέλει να επενδύσει τα χρήματά του όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά. Σκοπός ενός αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η απόδοσή του να ξεπεράσει την απόδοση του χρηματιστηρίου. Το να το πετύχει κάποιος από μόνος του εκτός από πολύ δύσκολο είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο. Χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις της χρηματιστηριακής αγοράς καθώς και συνεχής παρακολούθησή της. Τα αμοιβαία κεφάλαια έρχονται να καλύψουν αυτό το κενό και να προσφέρουν ένα πλήθος πλεονεκτημάτων στον υποψήφιο επενδυτή, όπως:

Επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου από εξειδικευμένα στελέχη
Δυνατότητα παρακολούθησής τους σε καθημερινή βάση χωρίς χάσιμο προσωπικού χρόνου
Απαλλαγή από την εύρεση χρηματιστή, κερδοφόρων μετοχών, προμηθειών, φθηνών χαρτιών, αναλύσεων επιχειρήσεων, 'πονηρών συμβούλων' και οτιδήποτε άλλο που εμπερικλείει προσωπική ενασχόληση και επικίνδυνες παγίδες για τα χρήματά σας.
Άμεση ρευστοποίηση της επένδυσής σας
Χαμηλό κόστος διαχείρισης
Ελαχιστοποίηση του ρίσκου μέσω της διασποράς των επενδύσεων
Ασφάλεια των χρημάτων σας καθώς η φύλαξη των τίτλων γίνεται από την ΑΕΔΑΚ
Απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς
Προσπέλαση σε αγορές που από μόνος του ο υποψήφιος επενδυτής θα του ήταν αδύνατο να επενδύσει

Όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα σε συνδυασμό με την σωστή επιλογή του χρηματοοικονομικού σας συμβούλου θέτουν τις βάσεις για μια επένδυση που μπορεί να εκτοξεύσει τα κέρδη σας σε υψηλότατα επίπεδα.