Η επιχειρησή σας η οποία αποτελεί την βάση της οικονομικής σας ευημερίας εκτός από την σωστή λειτουργία της χρειάζεται την εξασφάλιση της από ένα πλήθος ατυχών συμβάντων που μπορούν να συμβούν και από μόνοι σας δεν θα ήσασταν σε θέση να αντεπεξέλθετε.
Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα προστατεύει τις επενδύσεις σας και θα εξασφαλίζει την συνέχιση της εύρυθμης λειτουργία της ανεξαρτήτως των κίνδυνων που μπορούν να παρουσιαστούν.
Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα σας εξασφαλίζει την άμεση αντικατάσταση της επιχειρησιακής σας περιούσιας (υλικής και μη) χωρίς κανένα κόστος για σας.

Σημαντική παράμετρος που πρέπει να λάβετε υπόψη αποτελεί το γεγονός ότι η μορφή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου γίνεται σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες διαλέγοντας ανάμεσα από ένα πλήθος διαφορετικών καλύψεων. Είναι προφανές λοιπόν ότι και το κόστος της ασφάλισης ρυθμίζεται από εσάς ώστε να σας είναι απόλυτα προσιτό.

Μερικές από τις καλύψεις που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες:
Ασφάλεια Πυρός
Πυρός
Νομική Υποστήριξη
Νομικής υποστήριξης
Μεταφορών
Μεταφορών
Σεισμών
Σεισμών, πλημμύρων
Αστικής ευθύνης
Καλύψεις αστικής ευθύνης
Κλοπής
Κλοπής
Ατύχημα Υπαλλήλων
Απώλεια εισοδήματος από ατύχημα υπάλληλων
Τρομοκρατικές Ενέργειες
Πολιτικές και τρομοκρατικές ενέργειες

Θραύσεις Σωληνώσεων
Ζημίες από θραύσεις σωληνώσεων
Απώλεια Κερδών
Απώλεια κερδών

Για οποιαδήποτε απορία συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας

Φόρμα Επαφής Για Τις Ασφάλειες Επιχειρήσεων

Ονοματεπώνυμο:
Ονομασία Εταιρίας:
E-mail:
Τηλέφωνο:
Σχόλια:


   


Ασφάλεια Ζωής, Ασφάλεια Κατοικίας, Ασφάλεια Αυτοκινήτου, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες