Τα Α/Κ διαχείρισης διαθέσιμων αποτελούν αναμφισβήτητα τα τελευταία χρόνια την πλέον δημοφιλή κατηγορία Α/Κ.

Ως επί το πλείστον επιλέγονται από επενδυτές με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα καθώς η απόδοσή τους εξαρτάται άμεσα από τα επιτόκια.

Τα αμοιβαία κεφαλαία Δ/Δ επενδύουν κυρίως σε προϊόντα χρηματαγοράς (synthetic swaps) καθώς και σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (ομόλογα , καταθέσεις) και σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό σε μετοχές.

Όπως και στην κατηγορία των ομολογιακών Α/Κ συναντάμε τρεις υποκατηγορίες:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ
Επενδύουν κυρίως σε τίτλους χρηματαγοράς και δευτερευόντως σε ομόλογα εσωτερικού Επενδύουν κυρίως σε τίτλους χρηματαγοράς και δευτερευόντως σε ομόλογα εξωτερικού Επενδύουν κυρίως σε τίτλους χρηματαγοράς και δευτερευόντως σε ομόλογα εξωτερικού-εσωτερικού

Ομολογιακά Α/Κ, Μεικτά Α/Κ, Μετοχικά Α/Κ, Αμοιβαία Κεφάλαια